Pogromcy Mitów odc. I

Mit I: Rękawiczki są potrzebne i nieszkodliwe.

W wielu kręgach, zwłaszcza wśród hodowców-amatorów z USA, panuje przekonanie, jakoby kontakt płazów z ludzką skórą był śmiertelnie groźny dla płazów. I chociaż nie da się zaprzeczyć, że ludzka skóra faktycznie wydziela różne substancje a skóra płazów jest przepuszczalna w znacznie większym stopniu niż np. nasza, to jak dotąd nie jest potwierdzone (a przynajmniej ja takiej informacji nigdzie nie znalazłem, podobnie jak chyba wszyscy, z którymi rozmawiałem na ten temat, wliczając w to wiele osób ze stopniami naukowymi w naukach biologicznych), aby jakikolwiek przedstawiciel tej gromady został przez te substancje uśmiercony. Jako, że ręce i tak trzeba dezynfekować przed kontaktem z każdą populacją (niezależnie, czy to populacja dzika czy płazy żyjące w dwóch różnych terrariach, które nie miały ze sobą styczności) i starannie opłukiwać, to szansa na owe potencjalne komplikacje niezwykle maleje.

Jeśli natomiast chodzi o rękawiczki, już ponad dekadę temu opublikowano badania na temat szkodliwości rękawiczek w przypadku ich kontaktu z kijankami (1). Wedle tych badań rękawiczki lateksowe i nitrylowe są niebezpieczne dla larw płazów i nie powinny być używane w ich zbiornikach, gdyż doprowadzają do śmierci kijanek. Relatywnie bezpieczne są według autorów rękawiczki winylowe, które również trzeba jednak opłukiwać aby pozbyć się potencjalnych toksyn. Problemy powodował zazwyczaj bezpośredni kontakt z nieopłukanymi wcześniej rękawiczkami. Jednocześnie nie stwierdza się toksyczności tych materiałów (lateks i nitryl) dla form dorosłych i młodocianych jakichkolwiek płazów, choć, jak zaznaczają autorzy (i trudno się tutaj nie zgodzić), dalsze badania się wskazane.

Mit obalony

Mit II: Płazy potrzebują światła UV do prawidłowego rozwoju

Przed sprostowaniem tego mitu należy poświęcić chwilę i wyjaśnić parę pojęć. Promieniowanie UV pozwala organizmom żywym na syntezę witaminy D3, niezbędnej do przyswajania wapnia (Calcium) i, mówiąc skrótowo, pozwala im wytwarzać i utrzymywać zdrowe kości. Witamina D3 może jednak być przyswajana z pokarmu i jak pokazują badania (2) jest to wystarczające, chociaż minimalnie mniej skuteczne, przynajmniej w ilościach podawanych podczas badań.

Jest natomiast wiadomym, że promieniowanie UVB może być szkodliwe dla płazów, co bardzo dobrze obrazuje artykuł na amphibia.web (3), oparty o wiele badań na ten temat. Tym samym z uwagi na potencjalne ryzyko problemów zdrowotnych jak również cenę oświetlenia UV (w przypadku posiadania kilkudziesięciu zbiorników z płazami jest to niezwykle drogie), dużo lepszym na ten moment rozwiązaniem wydaje się suplementacja D3 poprzez podawanie owadów karmowych hodowanych na diecie bogatej w tą witaminę bądź też posypywanie suplementem z wapniem (Calcium) i domieszką tej witaminy.

Mit obalony

Mit III: Uśmiercanie płazów poprzez zamrożenie jest dla nich bolesne

Z nieznanych powodów, zarówno wśród hodowców-amatorów jak i rzekomych profesjonalistów, pojawiła się tendencja do ignorowania badań naukowych i działania wedle własnego uznania, jednocześnie swoją niczym nie podpartą teorię starając się „wcisnąć” wszystkim dookoła.

Badania przeprowadzone na Rhinella marina (4) wykazały, że podczas stopniowego schładzania i zamrażania, mózgi ropuch nie przejawiały żadnych oznak wskazujących na odczuwanie bólu. Brakuje też danych o jakimkolwiek potwierdzonym przypadku zarejestrowania bólu u płazów podczas ich stopniowego schładzania i zamrażania. Należy więc przyjąć, że zamrażanie jest metodą humanitarną i, w przeciwieństwie do przytaczanego przez wiele osób uśmiercania poprzez przedawkowanie niektórych substancji chemicznych, osiągalną dla wszystkich.

Mit obalony

Artykuł napisany został na podstawie poniższych prac i przy wspomaganiu się własną wiedzą.

  1. Lethal Effect of Latex, Nitrile, and Vinyl Gloves on Tadpoles – S. Cashins, R. Alford & L. Skerratt, 2008
  2. Ultraviolet B radiation (UV-B) and the growth and skeletal development of the Amazonian milk frog (Trachycephalus resinifictrix) from metamorphis – E. Verschooren, R. K. Brown, F. Vercammen & J. Pereboom, 2011
  3. https://amphibiaweb.org/declines/UV-B.html
  4. Is “cooling then freezing” a humane way to kill amphibians and reptiles? – R. Shine, J. Amiel, A. J. Munn, M. Stewart, A. L. Vyssotski i J. A. Lesku, 2015

Obrazek wykonany przez Karolinę Gansewską – https://www.instagram.com/wunsz.w.kapeluszu/tagged/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *